Püspökké szentelték Rt. Rev. Lizik Zoltán windsori lelkészt

Ismét ünnepelt a gyülekezet

/ Csukai Magdolna /
csukai.magdolna képe

2018. november 17-én szentelték fel az Amerikai Magyar Református Egyház újonnan megválasztott püspökét, Rt. Rev. Lizik Zoltánt. A helyi gyülekezet számára is megtisztelő eseményre sokan voltak kíváncsiak, így zsúfolásig megtelt a windsori Free Magyar Reformed Church. A 3,5 órás szertartás alatt beiktatták az új püspököt, az egyházkerületi főgondnokot és a többi megválasztott egyházkerületi tisztségviselőt. Az istentiszteletet a közös zsoltárénekeken túlmenően a Nagy Duó hárfával és fuvolával előadott zenei betétjei, illetve a gyülekezet fiataljainak versei tették színesebbé. A szertartás után a résztvevők a Mindszenty Hallba vonultak át egy jó hangulatú közös ebédre.

péntek esti vacsoraRt. Rev. Lizik Zoltán püspökRt. Rev. Varga Ferenc nyitó köszöntésefelszentelés, eskütétel angolulfelszentelő imádságlelkipásztorok énekelelkipásztorok kézrátételeaz új püspök igehirdetéseDemeter Zsolt egyházkerületi főgondnok eskütételegyülekezetVeres Zoltán windsori főgondnok köszönti a püspökötfia, István köszönti a püspökötFábián Dorottya verset szavalgyermekek rózsával köszöntik a püspökötgyermekek énekeadományokadományok megáldásalelkipásztorok csoportképeköszöntés az ebédnélebéd a Mindszenty Hallban