Előadás Vianenben a Mikes Kelemen Körnél

Egy független magyar szellemi fórum Hollandiában

/ Szvák Anna /
szvak.anna képe

Az 1951-ben alapított kulturális egyesület összejöveteleit hagyományosan Vianenben, a Magyar Otthonban tartja havi rendszerességgel. Céljuk “a külföldi magyarság diaszpórájába ágyazva szolgálni a magyar művelődés szellemét.” Ehhez mérten, aktuális társadalmi és kulturális témájú előadásokat hallgathatnak és vitathatnak meg az érdeklődők minden alkalommal. Legutóbb, szeptember 24-én, ÍRÁSTUDATLAN EURÓPÁN KÍVÜLI BEVÁNDORLÓK POLGÁROSÍTÁSA HOLLANDIÁBAN címmel tartott előadást a Mikes Kelemen Kör tagja, Kónya Ilona.

Az európiai migrációs válság létrejöttéről és ennek hollandiai vonatkozásáról beszélt, valamint a bevándorlók integrációját segítő, ‘polgárosítási’ folyamat nehézségeiről, kihívásairól és ennek egyik kiemelt fontosságú kérdéséről az analfabéták oktatásáról. Előadásába beépítette a saját tapasztalatait és országos statisztikákat egyaránt. Az objektív és tényszerű adatokon alapuló beszámoló és az ehhez szorosan kapcsolódó témakörök számos kérdést generáltak a hallgatóságban, ezek megvitatására, a különféle nézőpontok ütköztetésére már az előadás alatt is volt lehetőség. A fórum sikerességét, Kónya Ilona felkészültsége mellett, az is segítette, hogy a program a hallgatóság aktív közreműködésével zajlott elejétől a végéig.

Köszönet a fotókért Baranyai Andrénak! 

Előadás előtti kötetlen beszélgetésKónya Ilona előadásaIlona készséggel válaszolt a felmerülő kérdésekre.A szünetben is folytatódott a diskurzus.A résztvevők is bátran megosztották egymással elképzeléseiket.