Cserkészvacsora és bál Ottawában

/ Nagy Dóra /
nagy.dora képe

2018. április 14-én az Ottawai Magyar Házban az ottawai 28. számú Kölcsey Ferenc Cserkészcsapat idén is megrendezte nagy múltú cserkészvacsoráját és bálját.

Az esemény önszerveződésű. A Magyar Ház biztosította a helyszínt, azon túl az esemény szervezését és sikeres lebonyolítását a cserkészcsapat tagjai, valamint lelkes szülők és támogatók segítették. Megtiszteltetés volt számunkra, hogy a vendégek sorában üdvözölhettük Dr. Ódor Bálint nagykövetet, valamint Kontra Tamás körzetparancsnokot. 

A közös vacsora után tombolahúzásra került sor, melynek kisorsolandó ajándékait egytől-egyig a cserkészcsapat tagjai készítették.

A bált népi táncház nyitotta meg, ahol felcsendültek talpalávalóként somogyi ugrós, moldvai, csíkszentdomokosi, széki és mezőségi dallamok. 

Az esemény által befolyó összeg és támogatás mind az ottawai cserkészcsapat további működéséhez szükséges erőforrást jelentette.

Köszönjük ezúton is részvételüket, támogatásukat, jókedvüket!

aday_judith_cserkeszparancsnok.jpgkontra_tamas_korzetparancsnok.jpgaz_ottawai_28._szamu_kolcsey_ferenc_cserkeszcsapat.jpga_cserkeszek_tombolaajandekai.jpg